ใครบ้างที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ?

“โรคเบาหวาน”เป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้ดังนั้นผู้ที่มีญาติทางตรง(พ่อ แม่ พี่ น้อง) ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นโดยถ้าหากมีทั้งพ่อและแม่ที่เป็นโรคเบาหวานรุ่นลูกก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นด้วยมากถึง50%พฤติกรรมก็มีส่วนส่งผลให้เป็นเบาหวานเช่นกันผู้ที่ควรระวังและหมั่นตรวจเช็คร่างกายอยู่เสมอคือผู้ที่มีน้ำเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย ,ผู้มีความดันเลือดและระดับไขมันในเลือดสูง สตรีมีครรภ์รวมไปผู้สูงอายุเพราะยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นอาจมาจากระบบการทำงานของเซลล์ตับอ่อนเสื่อมถอย