การคืนสินค้า

หลังจากวันที่ส่งของสามารถแจ้งคืนถุงเท้าปกป้องเท้าได้ภายใน 10 วัน โดยที่สินค้าไม่ได้ถูกแกะ เปื้อน หรือ ชำรุด (สามารถแกะถุงพลาสติกได้) กรณีสินค้าชำรุดจากการผลิตสามารถแจ้งคืนของได้ภายใน 14 วัน

ทางบริษัท จะดำเนินการคืนเงินให้ เมื่อทำการตรวจเช็คเงื่อนไขสินค้าที่ได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. แจ้งคืนสินค้าที่อีเมล admin@ihs.co.th
  ระบุหัวข้อ “ส่งคืนสินค้า (#รหัสสั่งซื้อสินค้าของท่าน)” โดยแจกแจงรายละเอียดดังนี้

   1. รหัสสั่งซื้อสินค้าของท่าน
   2. ยอดเงินที่ลูกค้าชำระ (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่างๆ)
   3. เหตุผล และรายละเอียดในการคืนสินค้า

   

 2. หลังจากทางเราได้รับเรื่องแล้ว จะทำการตอบกลับอีเมลของท่าน เพื่อให้ท่านส่งสินค้าคืน โดยที่ ห้าม ส่งคืนสินค้ากลับมาหาทางเรา หากยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันรับเรื่อง
 3. กรอกเอกสารการคืนสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ตอนรับสินค้า แนบมาพร้อมกับสินค้าจะที่ทำการส่งคืน
 4. แจ้งหมายเลขพัสดุของท่านกลับมาทางอีเมล admin@ihs.co.th
 5. หลังจากที่เราได้รับคืนสินค้าและตรวจเช็คตามเงื่อนไขสินค้าข้างต้นแล้ว ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้กับท่าน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ±14 วัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

การเปลี่ยนสินค้า

ทางเราไม่มีนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาดำเนินกระบวนการการคืนสินค้าผ่านเว็บไซต์ และเริ่มกระบวนการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

ในกรณีที่ทาง อิมพีเรียล เฮลท์ โซลูชั่น

จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดส่ง